Bestuur en commissies

Ons huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Esther van der Horst
Secretaris: Beryl Lammers
Penningmeester: Pieter Logtenberg

Overige bestuursleden:

Mieke Kieft

Hesse Hoeksma

Harry de Weerd

Gerrit Verhaar

Voorzitter:
De voorzitter is binnen het bestuur eindverantwoordelijk voor het formuleren van het beleidsplan. Daarnaast heeft de voorzitter representatieve taken, zowel binnen de vereniging als richting externe instanties.

Penningmeester:
De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid en het afleggen van verantwoording daarover.

Secretaris:
De secretaris is binnen het bestuur verantwoordelijk voor de administratieve vastleggingen in de breedste zin van het woord. De secretaris plant vergaderingen van bestuur en leden en zorgt voor agenda’s voor en notulen van deze vergaderingen. De secretaris zorgt tevens voor in- en uitgaande correspondentie van de vereniging en het archiveren van alle “algemene” documenten met betrekking tot de vereniging.   

COMMISSIES
De bestuursleden hebben naast hun zitting in het bestuur ook de verantwoordelijkheid over 1 of meerdere aandachtsgebieden. Zij worden in de meeste gevallen ondersteund door leden van de vereniging. TVElspeet beschikt over de volgende commissies:

Jeugdcommissie
Hesse Hoeksma en trainster Esther Logtenberg. Deze commissie organiseert activiteiten en tennislessen voor de jeugd van TVElspeet.     

Kantinecommissie
Harry de Weerd en Bennie Dijkgraaf. Zij verzorgen de bevoorrading en aankleding van de kantine en de planning van de kantine- en schoonmaakdiensten.   

Parkcommissie
Harry de Weerd, Willem Mouw, Margriet Kalmann, Mark Bokhorst en Alex Dijkgraaf. Het onderhoud van het gehele tennispark wordt door deze commissie verzorgt.

Redactiecommissie
Anneke Smit en Peggy BleekerDe website en Facebookpagina van de vereniging wordt bijgehouden door deze commissie.    

Sponsorcommissie
Harry de Weerd en Gerjan Dijkgraaf Deze commissie is het aanspreekpunt voor de sponsors en zij werven ook nieuwe sponsors.    

Toernooicommissie
Gerrit Verhaar Deze commissie organiseert toernooien en is tijdens het toernooi ook het aanspreekpunt.   

Elspeet Open Commissie
Gerrit Verhaar, Hennie Brink, Esther Logtenberg, Lara Bronkhorst en Teunie Vermeer. Naast de toernooicommissie is deze commissie specifiek gericht op het Elspeet Open toernooi.    

 Activiteitencommissie
Anneke Smit, Esther van der Horst, Mieke Kieft en Birgit Kahl. Zij organiseren activiteiten zoals onder andere de bosloop, Ladies Night, verloting tijdens Elspeet Open en Bokkenavond.

Nieuwe Ledencommissie
Beryl Lammers en Peggy Bleeker. Deze commissie geeft nieuwe leden een "warm welkom" en organiseert een informatie moment. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 577 491 151

Adres

Uddelerweg 98
8075 CK Elspeet

KVK-nummer

40094966