Lichtreglement

Ten behoeve van een correcte bediening van de lichtinstallatie zijn de volgende regels van toepassing.

1. De ‘lichtkast’ kunt u openen met dezelfde sleutel als die van het toegangshek, de tennisbanen en het buitentoilet.

2. Om de lichten te ontsteken drukt u op de groene toets.

3. Als u de tennisbaan verlaat, en er wordt op dat moment niet meer getennist, dan doet u zelf het licht uit, door de rode knop in te drukken.

4. Uitzonderingen op bovenstaande regel kunt u als lid met de nodige tact toepassen.Bijvoorbeeld om even wat te drinken, te wachten op een partner e.d.MAAR LAAT HET LICHT ZO MIN MOGELIJK ONNODIG BRANDEN !!!!.

5. Als u de lampen uitzet sluit u ook de kast af, waarin het bedieningspaneel zit.

6. Als de lampen worden uitgeschakeld, dan duurt het ca. 10 minuten voordat ze weer kunnen worden aangezet. De beveiliging gaat automatisch, u hoeft alléén daarna weer op de groene toets te drukken.

7. Wilt u de kast afsluiten.

8. Bij problemen kunt u Harry de Weerd bellen (0577-492761).

9. In alles waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 577 491 151

Adres

Uddelerweg 98
8075 CK Elspeet

KVK-nummer

40094966