Hoe gedragen wij ons op de baan?

 •  Iedereen is welkom in de tennissport ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, kleur of seksuele geaardheid·     
 • Toon respect voor alle betrokkenen op en rond de tennisbaan·     
 • Speel volgens de regels en zeg eerlijk als een bal in of uit is·     
 • Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag·     
 • Ouders, publiek en trainers bemoeien zich niet met wedstrijden·   
 • Schelden, vloeken, discrimineren en pesten horen niet thuis op en rond de tennisbaan·     
 • Wens elkaar succes en feliciteer de winnaar·     
 • Jij beslist over ballen aan jouw kant, je tegenstander aan zijn of haar kant: vertrouw elkaar·     
 • Rackets zijn om mee te tennissen, niet om mee te gooien·     
 • Een compliment voor een goede bal (van je tegenstander) is heel normaal·  
 • Let op als je de baan oploopt, dat je niemand stoort tijdens het spel. ·      Vraag of pak je bal niet van een andere baan tijdens een rally of service beurt.
 • Laat de clubaccommodatie en kleedruimtes netjes achter.

  In de strijd tegen ongewenst gedrag heeft de KNLTB gedragscodes  en een Reglement Fair Play opgesteld, waar iedereen onder valt en zich aan heeft te houden. Met deze aanpak van de KNLTB doen we mee om bewustwording te creëren bij iedereen binnen de tennissport en te voorkomen dat misdragingen plaatsvinden. Deze aanpak moet er daarnaast ook voor zorgen dat een overtreding van de nieuwe gedragscodes – een ‘misdraging’ – daadwerkelijk aangepakt wordt. Onder een misdraging wordt verstaan ‘een overtreding van een van de gedragscodes of een ernstige overtreding van de geldende reglementen en statuten van de KNLTB dan wel de tennisvereniging’. Ernstige misdragingen zullen veelal betrekking hebben op seksuele intimidatie, matchfixing en doping, het toebrengen van lichamelijk letsel en andere misdrijven. De KNLTB wil met het project Fair Play bereiken dat de tennissport sportief, veilig en respectvol blijft, want dit draagt bij aan een plezierige sportbeoefening. Het zorgt ervoor dat leden het plezier in het tennis behouden, waardoor ze langer de sport blijven beoefenen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 577 491 151

Adres

Uddelerweg 98
8075 CK Elspeet

KVK-nummer

40094966