Toernooireglement

 Toernooireglement.

1.    Alle toernooien vallen onder de verantwoordelijkheid van de toernooicommissie van de Tennis Vereniging Elspeet.

2.   Tijdens een toernooi is de wedstrijdleiding bevoegd om in gevallen waarin dit toernooireglement niet voorziet, beslissingen te nemen. 

3.   Deze beslissingen worden genomen door de wedstrijdleiding en dienen terstond te worden opgevolgd.

4.   Het wedstrijdsecretariaat bevindt zich in het clubgebouw waar de uitslagen worden verwerkt en gepubliceerd. 

5.   Er is een EHBO-trommel aanwezig.
6.   De arbitrage wordt door de wedstrijdleiding verzorgd. 

7.   U bent in principe verplicht, om aan een oproep om als scheidsrechter te fungeren, uw 
medewerking te verlenen.

8.   Op elk toernooi wordt er voor tennisballen gezorgd, zelf dient u voor een racket te zorgen. 

9.   Tennisschoeisel is verplicht.

10. Voor aanvang van ieder toernooi dient u zich als speler te melden bij het 
wedstrijdsecretariaat (15 min. voor aanvangstijd). 

11. De toernooicommissie gaat er van uit dat uw opgave voor een toernooi voor de duur van het 
toernooi geldt (mits u eerder bent uitgeschakeld). U kunt zich niet door een ander laten 
vervangen. 

12. Over het resultaat van een eventuele loting is geen discussie mogelijk. 

13. Indien u uw eventuele inschrijfgeld niet heeft voldaan, bent u niet speelgerechtigd. U zult 
derhalve niet in het wedstrijdschema worden opgenomen.

14. Na afloop de tennisaccommodatie schoon en netjes achterlaten.

Wedstrijdreglement.

1.    De spelregels van de K.N.L.T.B. zijn van toepassing op elk toernooi (mits anders vermeld). 

2.   Dus wordt er gewisseld van speelhelft bij elke wedstrijd.
3.   Ieder toernooi wordt in principe op tijd gespeeld. Zie voor de speeltijden de       afzonderlijke 
wedstrijdschema's. 

4.   De speeltijden zijn inclusief de wisseltijd. 

5.   Men mag ten hoogste 2 minuten inspelen. 

6.   De wisseltijden worden centraal door het wedstrijdsecretariaat aangegeven d.m.v. een 
signaal. 

7.   De game waarin u wordt verzocht met spelen te stoppen, wordt als niet gespeeld 
beschouwd.

8.   De gamestand op dat moment is bepalend voor de einduitslag. 

9.   De games worden doorgeteld (bv 13 - 11). 

10. De puntenstand die u heeft bereikt (bv 30 - 15) wordt niet meer meegerekend (tenzij 
anders bepaald). 

11.  Voor een gewonnen partij krijgt men 2 punten, voor een verloren partij 0 punten, en voor 
een gelijkspel 1 punt. 

12 .U moet vóór de wedstrijd met uw tegenstander tossen omtrent de keuze: serveren of 
keuze speelhelft. 

13. Dit tossen geschiedt bij voorkeur in aanwezigheid van de scheidsrechter die de partij leidt.
14. Na afloop draagt u er zelf zorg voor dat de uitslag zo snel mogelijk wordt doorgegeven bij het wedstrijdsecretariaat.
15. De beslissingen van de scheidsrechter tijdens de partij zijn bindend.

16. U moet 5 minuten voor aanvang van de te spelen wedstrijd aanwezig zijn bij het speelveld 
(niet op het speelveld). 
Let ook op de aanduiding van de baan. 

17.  Bij het niet tijdig verschijnen (bepalend is 5 minuten na aanvang van de wedstrijd) verliest u 
deze met 6-0.

18. Kan de wedstrijd toch, tussen het wisselsignaal en 5 minuten beginnen, dan start u met een 
achterstand van 2-0 in games en serveert de tegenstander. 

19. Ook krijgt u geen gelegenheid meer om in te spelen. 

20. Bent u later aanwezig dan de gestelde 5 minuten dan beslist de wedstrijdleiding of er alsnog 
wordt begonnen. 

21. Bij regen en andere omstandigheden waardoor de wedstrijden eventueel gestaakt zouden 
kunnen worden, bepaalt de wedstrijdleiding het tijdstip waarop de wedstrijden worden 
gestaakt c.q. worden hervat. 

22. De stand die op het moment dat de wedstrijd gestaakt wordt, en niet wordt uitgespeeld, zal 
in de poule of andere speelsystemen worden verwerkt. 

23.  Kan bij een onderbreking van een wedstrijd deze wel worden hervat dan zal worden verder 
gegaan met die stand waarmee men de wedstrijd verliet. 

24.  Een wedstrijd die om een of andere reden, middels een beslissing van de wedstrijdleiding, 
niet gespeeld kan worden, wordt niet verwerkt, tenzij de wedstrijdleiding anders beslist. 

25. Ook kan de wedstrijdleiding door bepaalde omstandigheden speeltijden inkorten.

26. Bij een gelijke stand, aan het eind van de wedstrijden in een poule bepaalt het verschil 
tussen gewonnen en verloren games de winnaar van de poule (het saldo).

27. Biedt ook het saldo geen oplossing, dan is de winnaar degene die de meeste games voor 
heeft behaald.
28. Biedt dit eveneens geen oplossing, dan zal het onderlinge resultaat bepalend zijn. In alle 
gevallen beslist de wedstrijdleiding. 

29. Men kan geen bezwaar maken tegen het 2 keer achter elkaar spelen van een wedstrijd. 

30. Indien noodzakelijk zijn protesten mogelijk bij de wedstrijdleiding doch niet over 
scheidsrechterlijke beslissingen tijdens een partij. 

31. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.


E-mail service toernooicommissie (senioren).

Wil je via de mail bericht ontvangen over onderlinge toernooien die gespeeld worden? 
Geef je mailadres door aan: [email protected].  Opgeven voor toernooien kan ook via dit mailadres 


Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 577 491 151

Adres

Uddelerweg 98
8075 CK Elspeet

KVK-nummer

40094966