Parkreglement

1. Taken parkcommissie
De taak van de parkcommissie bestaat uit het (laten) onderhouden van het totale tennispark en het toezicht houden op het naleven van de op het park geldende regels. De commissie bestaat uit seniorleden waarvan er 1 in het bestuur van de vereniging zit.
2. KNLTB APP
Alle leden die willen spelen dienen een baan te reserveren via de Clubapp of via de website. Dus ook als men alleen op de baan is.  
3. Introducés.
Senior-introducés zijn een bedrag van € 5,00 per dagdeel verschuldigd, voor jeugd-introducés is dit € 2,50. Tijdens de openingstijden van de kantine kan er betaald worden in de kantine. Het meespelende lid kan ook achteraf betalen.  
4. Verlichting.
De verlichting van de banen gaat pas aan op de daartoe door het bestuur vastgestelde tijd. Hiervan kan niet worden afgeweken (zie het lichtreglement).
5. Sleutel van het park. U kunt zelf een sleutel krijgen (borgsom € 7,50). U dient daarvoor contact op te nemen met Harry de Weerd via zijn e-mailadres [email protected].          
6. Verplichting. Het is ten strengste verboden op de baan te roken, glaswerk mee te nemen en de banen te verontreinigen door kauwgom etc. Elk tennislid is verplicht correct met de accommodatie om te gaan. Wees er zuinig op!! 7. Schoenen. De banen mogen niet anders dan met sportschoenen voorzien van een kleurvaste zool betreden worden.
8. Honden. Honden zijn op de tennisbaan niet toegestaan.
9. Eigendommen. Het bestuur neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor ontvreemde of verloren geraakte eigendommen van spelers of bezoekers.
10. Vernielingen. Wilt u, in geval van al dan niet moedwillige vernieling van eigendommen van de vereniging, dit terstond mededelen aan het bestuur.  

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 577 491 151

Adres

Uddelerweg 98
8075 CK Elspeet

KVK-nummer

40094966