Kantinereglement

1. Kantinecommissie
De kantine wordt geleid door de kantinecommissie, waarvan 1 lid in het bestuur van de vereniging zit.
2. Kantinediensten. Alle seniorleden draaien op jaarbasis 2, 4 of 6 kantinediensten. Uitzonderingen worden door het bestuur bepaald. Daarna wordt de indeling gemaakt waar niet meer van afgeweken kan worden. Is men verhinderd op een ingeplande datum, dan dient men zelf voor een vervanger(ster) te zorgen. Een dienstrooster en een instructievel liggen in de kantine. Bij slechte weersomstandigheden of indien er geen spelers op de banen zijn mag de kantinedienst de kantine op een vroeger tijdstip, namelijk 20.30 uur, sluiten. Wel moet er dan eerst overleg zijn geweest met één van de leden van de kantinecommissie. Degene die voor een kantinedienst tijdens een grabbelavond of tijdens een zaterdagmiddag evenement (toernooi) is ingepland, mag ook meespelen. NB. Indien er geen kantinedienst nodig is op een bepaalde avond, bv door slechte weersomstandigheden, dan wordt de betreffende dienst tijdig gebeld en opnieuw ingedeeld. 
3. Betalingen: In de kantine kan alleen per pin worden betaald. Hierop zijn een paar uitzonderingen; met contant geld kan betaald worden op toernooi-, competitiedagen en grabbelavonden. De kantinedienst haalt op deze dagen / avonden het geldzakje op bij Harry de Weerd, Haverweg 1a in Elspeet. Na afloop van de kantinedienst het geldzakje met het ingevulde formulier daar weer afgeven.   
4. Openingstijden kantine. De kantine is geopend van maandag t/m vrijdag van 19.30 - 22.30 uur en op zaterdag van 14.30 – 17.30 uur. De dienstdoende kantinedienst mag echter doorgaan tot 24.00 uur van maandag t/m vrijdagavond of zijn of haar dienst overdragen aan een aanwezig bestuurslid of kantinecommissielid. Op zaterdagavond echter dient het tennispark en de kantine om 23.30 uur gesloten te zijn. Wil de dienstdoende kantinedienst echter sluiten op de aangegeven tijden en is er geen overname van een bestuurs- of commissielid, dan gaat de kantine onherroepelijk dicht.
5. Toernooien. Als er toernooien worden gespeeld BUITEN de kantineopeningstijden zorgt de toernooicommissie in overleg met de kantinecommissie voor een kantinedienst.
6. Wenselijkheid opening kantine op andere tijden. Indien opening van de kantine gewenst wordt op tijden die buiten de normale openingstijden vallen, kan een groep van minimaal 8 tennissers die op het park aanwezig zijn de kantine-commissie verzoeken een stand-by kantinehulp te zoeken.

Over zaken betreffende de kantine die niet in het kantinereglement of de instructie in de kantine vermeld worden beslist de kantinecommissie.   

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 577 491 151

Adres

Uddelerweg 98
8075 CK Elspeet

KVK-nummer

40094966